[1]
Mindaš, J. and Škvarenina, J. 2002. Vplyv klimatických zmien na vývoj lesných ekosystémov hornej hranice lesa. Oecologia Montana. 11, 1-2 (Dec. 2002), 41-44.