[1]
Barančok, P. 2002. Zmeny v rozšírení vybraných rastlinných spoločenstiev subalpínskeho a alpínskeho stupňa v Belianskych Tatrách. Oecologia Montana. 11, 1-2 (Dec. 2002), 47-49.