[1]
Dúbravcová, Z. and Petrík, A. 2002. Zmeny v štruktúre vegetácie alpínskeho vegetačného stupňa Vysokých a Belianských Tatier. Oecologia Montana. 11, 1-2 (Dec. 2002), 50-53.