[1]
Barančok, P. 2002. Zmeny štruktúry rastlinných spoločenstiev v okolí turistického chodníka v Belianskych Tatrách. Oecologia Montana. 11, 1-2 (Dec. 2002), 54-59.