[1]
Bitušík, P. 2002. Subfosílne spoločenstvá pakomárov (Diptera: Chironomidae) v sedimentoch horských jazier ako doklad histórie znečisťovania ovzdušia. Oecologia Montana. 11, 1-2 (Dec. 2002), 68-70.