[1]
Janovičová, D. 2016. Prínos Ernesta Bethlenfalvyho k výskumu vysokohorskej biológie v Tatrách. Oecologia Montana. 25, 2 (Dec. 2016), 1-35.