[1]
Haas, M., Zábojníková, L. and Repetná, J. 2023. In memoriam: Associate Professor Rudolf Šoltés (April *8, 1945 – January †9, 2023). Oecologia Montana. 32, 1 (Jun. 2023), 53-55.