(1)
Pavlarčík, S. Niektoré špecifické Príklady Chemického Zvetrávania Karbonátových Hornín Belianskych Tatier. OM 2002, 11, 3-5.