(1)
Hreško, J. Priestorová Distribúcia Geomorfologických Procesov V Dolinovom Systéme Západných Tatier. OM 2002, 11, 16-18.