(1)
Varšavová, M. Hodnotenie Zraniteľnosti Abiotického Komplexu Vysokohorského Prostredia Belianskych Tatier. OM 2002, 11, 19-23.