(1)
Barančok, P. Zmeny V Rozšírení Vybraných Rastlinných Spoločenstiev Subalpínskeho a Alpínskeho Stupňa V Belianskych Tatrách. OM 2002, 11, 47-49.