(1)
Dúbravcová, Z.; Petrík, A. Zmeny V štruktúre Vegetácie Alpínskeho Vegetačného Stupňa Vysokých a Belianských Tatier. OM 2002, 11, 50-53.