(1)
Bitušík, P. Subfosílne Spoločenstvá Pakomárov (Diptera: Chironomidae) V sedimentoch Horských Jazier Ako Doklad Histórie Znečisťovania Ovzdušia. OM 2002, 11, 68-70.