(1)
Janovičová, D. Prínos Ernesta Bethlenfalvyho K Výskumu Vysokohorskej Biológie V Tatrách. OM 2016, 25, 1-35.