(1)
Pacl, J. Rôzne Pohľady Na Budovanie a činnosť Výskumnej Stanice V Tatrách. OM 2016, 25, 42-43.