Pavlarčík, S. (2002). Niektoré špecifické príklady chemického zvetrávania karbonátových hornín Belianskych Tatier. Oecologia Montana, 11(1-2), 3-5. Retrieved from https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/133