Hreško, J. (2002). Priestorová distribúcia geomorfologických procesov v dolinovom systéme Západných Tatier. Oecologia Montana, 11(1-2), 16-18. Retrieved from https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/136