Bedrna, Z. (2002). Acidifikácia pôd Belianských Tatier. Oecologia Montana, 11(1-2), 13-15. Retrieved from https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/137