Varšavová, M. (2002). Hodnotenie zraniteľnosti abiotického komplexu vysokohorského prostredia Belianskych Tatier. Oecologia Montana, 11(1-2), 19-23. Retrieved from https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/139