Šoltés, R. (2002). Prehodnotenie niektorých pečeňoviek kategórie ”Indeterminate” (IUCN) s centrom výskytu v alpínskom stupni. Oecologia Montana, 11(1-2), 31-34. Retrieved from https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/143