Mindaš, J., & Škvarenina, J. (2002). Vplyv klimatických zmien na vývoj lesných ekosystémov hornej hranice lesa. Oecologia Montana, 11(1-2), 41-44. Retrieved from https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/147