Barančok, P. (2002). Zmeny v rozšírení vybraných rastlinných spoločenstiev subalpínskeho a alpínskeho stupňa v Belianskych Tatrách. Oecologia Montana, 11(1-2), 47-49. Retrieved from https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/149