Dúbravcová, Z., & Petrík, A. (2002). Zmeny v štruktúre vegetácie alpínskeho vegetačného stupňa Vysokých a Belianských Tatier. Oecologia Montana, 11(1-2), 50-53. Retrieved from https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/150