Barančok, P. (2002). Zmeny štruktúry rastlinných spoločenstiev v okolí turistického chodníka v Belianskych Tatrách. Oecologia Montana, 11(1-2), 54-59. Retrieved from https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/152