Bitušík, P. (2002). Subfosílne spoločenstvá pakomárov (Diptera: Chironomidae) v sedimentoch horských jazier ako doklad histórie znečisťovania ovzdušia. Oecologia Montana, 11(1-2), 68-70. Retrieved from https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/155