Janiga, M. (2002). Príjem atmosférického olova u Prunella collaris závisí od sezón. Oecologia Montana, 11(1-2), 94-95. Retrieved from https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/159