Janovičová, D. (2016). Prínos Ernesta Bethlenfalvyho k výskumu vysokohorskej biológie v Tatrách. Oecologia Montana, 25(2), 1-35. Retrieved from https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/282