Zámečníková, H. (2016). POST SCRIPTUM k posterom o histórii Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u. Oecologia Montana, 25(2), 36-38. Retrieved from https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/283