Pacl, J. (2016). Rôzne pohľady na budovanie a činnosť výskumnej stanice v Tatrách. Oecologia Montana, 25(2), 42-43. Retrieved from https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/286