Gulička, J. (2016). Spomienky na spoluprácu zoológa a botanika (J. Futáka) v Tatrách. Oecologia Montana, 25(2), 46-48. Retrieved from https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/288