Zápotočný, M., Nová, J., & Zábojníková, L. (2022). Micro-mammalia monitoring in the Western Carpathians, The Grapa Nature Reserve. Oecologia Montana, 31(2), 88-89. Retrieved from https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/365