Haas, M., Zábojníková, L., & Repetná, J. (2023). In memoriam: Associate Professor Rudolf Šoltés (April *8, 1945 – January †9, 2023). Oecologia Montana, 32(1), 53-55. Retrieved from https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/374