SIZOV, I.; ONIPCHENKO, V.; KOMAROV, A. Life span indirect evaluation of three alpine perennial plants. Oecologia Montana, v. 8, n. 1-2, p. 21-26, 1 dez. 1999.