BEDRNA, Z. Acidifikácia pôd Belianských Tatier. Oecologia Montana, v. 11, n. 1-2, p. 13-15, 1 dez. 2002.