VARŠAVOVÁ, M. Hodnotenie zraniteľnosti abiotického komplexu vysokohorského prostredia Belianskych Tatier. Oecologia Montana, v. 11, n. 1-2, p. 19-23, 1 dez. 2002.