ŠOLTÉS, R. Prehodnotenie niektorých pečeňoviek kategórie ”Indeterminate” (IUCN) s centrom výskytu v alpínskom stupni. Oecologia Montana, v. 11, n. 1-2, p. 31-34, 1 dez. 2002.