BARANČOK, P. Zmeny v rozšírení vybraných rastlinných spoločenstiev subalpínskeho a alpínskeho stupňa v Belianskych Tatrách. Oecologia Montana, v. 11, n. 1-2, p. 47-49, 1 dez. 2002.