DÚBRAVCOVÁ, Z.; PETRÍK, A. Zmeny v štruktúre vegetácie alpínskeho vegetačného stupňa Vysokých a Belianských Tatier. Oecologia Montana, v. 11, n. 1-2, p. 50-53, 1 dez. 2002.