BALLO, P.; S√ĚKORA, J. Monitoring of Alpine Marmot (Marmota marmota latirostris) colonies in the West Tatra Mountains - I. Oecologia Montana, v. 12, n. 1-2, p. 41-50, 1 dez. 2003.