Pavlarčík, S. 2002. “Niektoré špecifické Príklady Chemického Zvetrávania Karbonátových Hornín Belianskych Tatier”. Oecologia Montana 11 (1-2), 3-5. https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/133.