Hreško, J. 2002. “Priestorová Distribúcia Geomorfologických Procesov V Dolinovom Systéme Západných Tatier”. Oecologia Montana 11 (1-2), 16-18. https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/136.