Varšavová, M. 2002. “Hodnotenie Zraniteľnosti Abiotického Komplexu Vysokohorského Prostredia Belianskych Tatier”. Oecologia Montana 11 (1-2), 19-23. https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/139.