Mindaš, J., and J. Škvarenina. 2002. “Vplyv Klimatických Zmien Na Vývoj Lesných Ekosystémov Hornej Hranice Lesa”. Oecologia Montana 11 (1-2), 41-44. https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/147.