Barančok, P. 2002. “Zmeny V Rozšírení Vybraných Rastlinných Spoločenstiev Subalpínskeho a Alpínskeho Stupňa V Belianskych Tatrách”. Oecologia Montana 11 (1-2), 47-49. https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/149.