Dúbravcová, Z., and A. Petrík. 2002. “Zmeny V štruktúre Vegetácie Alpínskeho Vegetačného Stupňa Vysokých a Belianských Tatier”. Oecologia Montana 11 (1-2), 50-53. https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/150.