Barančok, P. 2002. “Zmeny štruktúry Rastlinných Spoločenstiev V Okolí Turistického Chodníka V Belianskych Tatrách”. Oecologia Montana 11 (1-2), 54-59. https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/152.