Hreško, J. (2002) “Priestorová distribúcia geomorfologických procesov v dolinovom systéme Západných Tatier”, Oecologia Montana, 11(1-2), pp. 16-18. Available at: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/136 (Accessed: 24October2021).