Hreško, J. (2002) “Geomorfologický výskum vysokohorskej oblasti a jeho aplikácie v krajinnej ekológii”, Oecologia Montana, 11(1-2), pp. 27-28. Available at: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/141 (Accessed: 18August2019).