Šoltés, R. (2002) “Prehodnotenie niektorých pečeňoviek kategórie ”Indeterminate” (IUCN) s centrom výskytu v alpínskom stupni”, Oecologia Montana, 11(1-2), pp. 31-34. Available at: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/143 (Accessed: 5June2020).