Barančok, P. (2002) “Zmeny v rozšírení vybraných rastlinných spoločenstiev subalpínskeho a alpínskeho stupňa v Belianskych Tatrách”, Oecologia Montana, 11(1-2), pp. 47-49. Available at: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/149 (Accessed: 26July2021).